Sociální podnik

Hrdě se hlásíme k principům integračního sociálního podnikání v ČR!

O co jde?

Sociální podnikání je takové podnikání, které prospívá životnímu prostředí, společnosti a hraje důležitou roli v místním rozvoji. Vytváří také pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk sociálního podniku je z většiny použit pro další rozvoj takové firmy. Pro takový sociální podnik je tedy důležité dosahování zisku, ale i zvýšení veřejného prospěchu. Integrační sociální podnik pak naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

 

Sociální podnik plní následující principy:

Sociální princip: vytváření a udržování pracovních míst pro znevýhodněné osoby, zejména pro osoby se zdravotním postižením, psychosociální podpora zaměstnanců, zaměstnávání min. 30% znevýhodněných osob.

Ekonomický princip: reinvestice většiny zisku do rozvoje sociálního podniku, zapojení zaměstnanců do rozhodování a pravidelné informování zaměstnanců o chodu podniku

Enviromentální princip: šetrný přístup k životnímu prostředí, používání recyklovaných a recyklovatelných obalových a výplňových materiálů

Místní princip: podpora místních dodavatelů, společenského a kulturního života v okolí místa podnikání a zaměstnávání zejména místních obyvatel

 

Naším cílem je vytvořit moderní sociální podnik, který bude podporovat zaměstnávání znevýhodněných osob a bude pomáhat jejich integraci do společnosti. Dále je cílem vytvořit podnik šetrný k životnímu prostředí svým provozem i výrobou, který podporuje lokální dodavatele, kulturní a společenský život a zaměstnává zejména místní obyvatele.